Reviews & Recensies

Reviews en Recensies

Wat anderen vinden.....

Redactie, correctie & advies eindscriptie Afstudeeronderzoek HRM (Saxion Hogescholen, Enschede)

‘Beste Johan,

Afgelopen week hebben wij onze scriptie bij je aangeleverd met het verzoek deze door te spitten en alle fouten eruit te halen.

We zijn blij jou te hebben ingeschakeld want de scriptie ziet er nu gelikt uit. Zelfs de kleinste fouten heb je weten uit te pikken. Ruim voor de afgesproken termijn heb je de scriptie nagekeken en verbeterd. We hebben fijn samengewerkt, bedankt! 

Groeten Hanan Maskin’

 

Training rapportagevaardigheden:

‘Johan Haverdings heeft 31 workshops rapportage verzorgd voor alle medewerkers van de afdelingen jeugdzorg en van de onderwijslocaties van Entrea.

In het ontwikkeltraject van de workshop heeft Johan op basis van onze wensen en doelen een duidelijk scholingsprogramma beschreven en inhoudelijk goed afgestemd op de taal en inhoud van het werk bij Entréa en op de verschillende doelgroepen.

Het contact met Johan verloopt goed, hij is goed bereikbaar en houdt zich aan de afspraken. Hij stelt zich flexibel op in de planning van de workshops. Johan is zich bewust van signalen van weerstand en maakt dit bespreekbaar als het nodig is.

 Uit de schriftelijke evaluaties van de workshops komt het volgende naar voren:

  • Johan heeft goede inhoudelijke kennis op het gebied van taal en rapporteren.
  • Hij beschikt over goede didactische vaardigheden. Hij is goed in staat om het programma en het groepsproces te begeleiden.
  • De spiekmat is informatief en wordt als naslagwerk goed beoordeeld.
  • De deelnemers geven aan dat de inhoud van de workshop goed is afgestemd op hun werk.
  • Er is voldoende afwisseling tussen praktijkopdrachten en de theorie.
  • De deelnemers beoordelen de workshop gemiddeld met een 8.'

 Annelies Meun,

Beleidsmedewerker opleidingen Entréa

 

Reportage Zeilen 2-2015, Levkas Rebound

‘Hai Johan, wat een geweldig artikel in Zeilen, ontzettend leuk geschreven. wat een originele insteek ook! Verreweg het mooiste artikel dat we ooit over dit soort zeilvakanties gelezen hebben.

De sfeer en humorvolle benadering met de wat ironische ondertoon sluiten zondermeer goed aan bij hoe wij de zaken (willen) benaderen. Hartelijk dank voor al je positieve opmerkingen! Dit is natuurlijk de beste reclame die we ons wensen kunnen.

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Frank Smits & Ellen Gribnau, Sunny Sailing’

Recensie Levkas Bound, ISBN 90 6410 2465

‘Ach, dacht ik cynisch, het zoveelste resultaat van een voor die persoon zonder twijfel unieke reis. Ik had het helemaal bij het verkeerde eind. Mijn vooroordelen waren onjuist en in plaats van één verplicht hoofdstuk per avond in bed, kon ik vaak helemaal niet meer ophouden met lezen. En toen het boek uit was, baalde ik. Meer! Meer!’

Hanneke Spijker in de Waterkampioen