Jouw scriptie

Jouw Scriptie

Jouw scriptie
Je scriptie is het sluitstuk van je studie. Daar heb je waarschijnlijk veel tijd en energie aan gespendeerd.thesis
En naast de inhoudelijke kant wordt de schriftelijk correcte uitwerking meegewogen in het eindoordeel.

Ben je niet helemaal zeker van de tekstuele kwaliteit?
Wil je een laatste check?
Lijd je aan tekstblindheid (op den duur zie je fouten in eigen werk niet meer)?

Ik zorg ervoor dat je scriptie:
• (tekstueel) kritisch en vakkundig wordt gecontroleerd
• vlot leest
• is geschreven in correct Nederlands

Daarbij ga ik uit van drie principes:
• de tekstuele vorm versterkt de inhoud
• jij bent en blijft eigenaar (én expert) van de inhoud
• ik ben de vakman op het gebied van tekstuele vorm

Werkwijze
Voor scriptieredactie, -correctie & -advies hanteer ik een speciaal studentenuurtarief (zie Tarieven).
De kwaliteit van je tekst is uiteindelijk bepalend voor mijn tijdsinvestering.
Uiterlijk drie dagen voor de deadline ontvang je je gecorrigeerde/geredigeerde scriptie
in tweevoud retour:
• gecorrigeerd/geredigeerd in word met wijzigingen bijhouden
• de gecorrigeerd/geredigeerd in word met wijzigingen ingevoerd
• eventueel aangevuld met gemarkeerde adviezen

Zo kan je exact zien wat ik heb gedaan en hebben we nog tijd voor wijzigingen en aanpassingen.

Proeflezen en aanneemsom
Om je een betere indicatie te geven van de uiteindelijke totaalprijs, kan je me vragen om
een proeflezing te doen.
Dat kost niets. Ik vraag je dan om me een beperkt aantal representatieve pagina’s te mailen,
waarna je binnen drie dagen een vrijblijvende offerte ontvangt voor het totale manuscript.

Tip tegen tekstblindheid
Verbandloos lezen: check omgekeerd, dus start met de laatste zin en werk zo verder van achter
naar voren. Daarmee valt het verband tussen de zinnen weg en komen onvolkomenheden bovendrijven.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor je kan betekenen.